Hieronder vindt u informatie die wij uit eigen beweging actief openbaar hebben gemaakt in het kader van de Wet open overheid (Woo). De genoemde data betreffen de data waarop de informatie openbaar is gemaakt. 

Op www.bronckhorst.nl vindt u algemene informatie over Woo-verzoeken. U vindt daar bijvoorbeeld informatie over het indienen van een Woo-verzoek. U vindt deze informatie op de pagina Wet open overheid.