Wet- en regelgeving

Hieronder vindt u informatie die wij uit eigen beweging actief openbaar hebben gemaakt in het kader van de Wet open overheid (Woo). De genoemde data betreffen de data waarop de informatie openbaar is gemaakt.

Er zijn binnen deze categorie nog geen publicaties.

Regelgeving en beleid

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen regelingen vast. Een voorbeeld is de Algemene plaatselijke verordening. Deze bevat een groot aantal bepalingen, over wat wel en niet mag met betrekking tot de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder etc.), milieu en natuurschoon.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. Onderstaand vindt u directe links naar de actuele regelingen van Bronckhorst op overheid.nl.

Wilt u zoeken in regelingen van rijk, provincie, waterschappen en/of andere overheden dan kunt u terecht op www.overheid.nl.