De inhoud is geladen.

Home

Open Bronckhorst

Hier vindt u informatie die de gemeente Bronckhorst op basis van de Wet open overheid (Woo) openbaar heeft gemaakt.

Openbaar gemaakte informatie ​gemeente Bronckhorst

Vanaf 1 januari 2024 publiceren we alle Woo-verzoeken met de daarop genomen besluiten en bijbehorende bijlagen hier. Specifieke (persoons-)gegevens zijn onleesbaar gemaakt. In het besluit vindt u uitleg over waarom informatie is geanonimiseerd. In eerste instantie maken wij hier de Woo-verzoeken, besluiten en bijbehorende stukken openbaar. Later maken we ook andere Woo categorieën op deze website openbaar. 

Zoeken

De informatie is door iedereen te bekijken. Zoekt u specifieke informatie? Selecteer onderstaand een thema of vul in de zoekbalk uw zoekterm in. U krijgt de documenten en de bijlagen te zien die voldoen aan uw keuze.

Actief openbaar gemaakte informatie

Gemeente Bronckhorst maakt informatie ook actief openbaar, zonder ingediend Woo-verzoek. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld wet- en regelgeving, organisatiegegevens, b en w besluiten en raadsstukken. Op termijn maken wij hier ook meer categorieën bekend.

Informatie opvragen

Mist u informatie? Wilt u ons een gerichte vraag stellen of een eenvoudig informatieverzoek indienen? Dat kan via het digitale contactformulier.

Contact met de gemeente

Wilt u gemeentelijke informatie die nog niet openbaar is? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek.
  • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over een bestuurlijke aangelegenheid.
  • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape, WhatsApp-berichten, e-mails, of een computerbestand.

DigiDWOO-verzoek indienen

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld door een kopie van een document te geven of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.