Omgevingsloket

Op deze pagina staan stukken die betrekking hebben op een ontwerp wijzigingsbesluit of (gewijzigd) vastgesteld wijzigingsbesluit van het omgevingsplan van de gemeente Bronckhorst. 

Dit zijn stukken die gebruikt zijn om het wijzigingsbesluit te onderbouwen en motiveren. Het gaat bijvoorbeeld om uitgevoerde onderzoeken, zoals een bodemonderzoek of geluidsonderzoek. 

Deze (op het besluit betrekking hebbende) stukken kunnen worden gebruikt om richting de gemeente een reactie (zienswijze) te geven op een ontwerp wijzigingsbesluit. Of voor het instellen van beroep bij de Raad van State tegen een (gewijzigd) vastgesteld wijzigingsbesluit. Meer informatie hierover staat in de kennisgeving van het ontwerp of (gewijzigd) vastgestelde wijzigingsbesluit. Hierin is ook te lezen hoe het wijzigingsbesluit zelf is te raadplegen.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden op een locatie en toekomstige ontwikkelingen bekijken? Ga dan naar 'Regels op de kaart' bij het omgevingsloket. Hier vindt u de regels en het beleid van alle overheden bij elkaar.

Ga naar Regels op de kaart

Er zijn binnen deze categorie nog geen publicaties.