Dit Woo-verzoek, is op 9 januari 2024 binnengekomen. Het gaat om een verzoek over handhaving aan de Beatrixlaan. Op 31 januari 2024 is het Woo-besluit en bijbehorende documenten aan de verzoeker toegezonden en gepubliceerd.

Dossiernummer Z137503

Hieronder vindt u de documenten die horen bij dit Woo-verzoek. Dit betreft het originele Woo-verzoek, het Woo-besluit, de inventarislijst van de documenten en de openbaar gemaakte informatie. 

Documenten

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC). Zij helpen u graag bij uw zoektocht naar (openbare) informatie.

Informatie opvragen

Mist u informatie? Wilt u ons een gerichte vraag stellen of een eenvoudig informatieverzoek indienen? Dat kan via het digitale contactformulier.

Contact met de gemeente

Wilt u gemeentelijke informatie die nog niet openbaar is? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek.
  • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over een bestuurlijke aangelegenheid.
  • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape, WhatsApp-berichten, e-mails, of een computerbestand.

DigiD linkWOO-verzoek indienen

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld door een kopie van een document te geven of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.